μέθοδος wiys
Μέθοδος WIYS

Τι είναι το Walking In Your Shoes®;

Το Walking In Your Shoes® είναι μία βιωματική μέθοδος, η οποία γεννήθηκε μέσα από την Ψυχοθεραπεία και το Θέατρο. Έχει τις ρίζες της στην παλιά γνώση και τις αρχαίες παραδόσεις των ανθρωπότητας. Τις βασικές αρχές της τις συναντάμε σε πολλούς ιθαγενείς λαούς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες την έφεραν στο φως, μέσω της αναζήτησης τους, ο ψυχοθεραπευτής John F. Cogswell Ph.D και ο ηθοποιός – σκηνοθέτης Joseph Culp. Εφαρμόζεται στα πεδία της Ψυχής, της Ζωής, και της Τέχνης.

Είναι μια μέθοδος κι ένας δρόμος για να συνδεόμαστε βαθύτερα με τον εαυτό μας, μεταξύ μας και με το πεδίο που μας εμπεριέχει και εμπεριέχει τα πάντα. Πηγή της είναι η Ενσυναίσθηση. Αξιοποιεί το φυσικό μας αυτό χάρισμα να συντονιζόμαστε και να βιώνουμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο ένα άλλο πρόσωπο, ένα συναίσθημα ή μία κατάσταση, χωρίς οι πληροφορίες αυτές να προέρχονται από τη λογική μας σκέψη ή την προϋπάρχουσα γνώση.

Στην καρδιά της διαδικασίας βρίσκεται η ευκαιρία για εμάς να απελευθερωθούμε από τον περιορισμό των προτύπων μας και να ξεπεράσουμε τις παλιές – παγιωμένες ενδεχομένως και μη συνειδητές – αντιλήψεις μας για την πραγματικότητα και – το πιο σημαντικό – για τον εαυτό μας. Έχει να κάνει ουσιαστικά, με το να απελευθερώσουμε – έστω και προσωρινά – την πεποίθηση που όλ@ μας έχουμε, πως είμαστε διαχωρισμέν@. Είμαστε στην πραγματικότητα όλ@ μας ένα και είμαστε όλα όσα υπάρχουν.

Το Walking In Your Shoes® διευρύνει και ενοποιεί ταυτόχρονα, μέσω της κίνησης, την αντίληψη του Σώματος μας και των διαφόρων μερών της Ψυχής μας, συνειδητών και ασυνείδητων.

Μέσω αυτής της βιωματικής μεθόδου μπορεί να μας γίνει ορατό το ουσιαστικό μήνυμα που εμπεριέχουν οι εκάστοτε συνθήκες και προκλήσεις της Ζωής μας. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να μας χαριστούν βαθιές επιγνώσεις, οι οποίες συχνά μας προσφέρουν μεταμορφωτικές αλλαγές στην προοπτική μας. Έτσι διευρύνεται και αλλάζει η στάση μας αλλά και τα περιθώρια των επιλογών και της δράσης μας.

Με το Walking In Your Shoes® δημιουργείται ένα βίωμα και το βίωμα αυτό εισέρχεται στη Συνειδητότητα μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αναγνωριστούν οι βαθύτερες αιτίες και μπορεί να επέλθει μια απελευθερωτική διαύγεια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη εσωτερική γαλήνη και ελευθερία στη Ζωή μας

Η Διαδικασία ενός Walk

Ένα Walk ξεκινά όταν δηλώσεις την πρόθεσή να «περπατηθεί» ένα αίτημά σου. Με το που καθοριστεί με σαφήνεια το αίτημα ζητάς από κάποι@ εκπρόσωπο να «περπατήσει» για σένα το συγκεκριμένο αίτημα. Αυτ@ ξεκινά έπειτα να το «περπατά». Μπαίνει τότε στην υπηρεσία για αυτόν τον ρόλο και κινείται σωματικά. Αυθόρμητα και ενστικτωδώς. Ελεύθερ@ από παραστάσεις, εικόνες και προσδοκίες.

Το Πεδίο το κρατάει ενεργό @ Συντονιστ@. Υποστηρίζει και καθοδηγεί με τις ερωτήσεις τ@ την πορεία σε βαθύτερα επίπεδα της συγκεκριμένης δυναμικής. Καθοδηγεί αυτ@ που «περπατά», ώστε να ακούσει τις παρορμήσεις του σώματος τ@ και έτσι να γίνει ο «ρόλος» που περπατά, αναφέροντας όλες τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις παρορμήσεις, τις αισθήσεις και της διαισθήσεις τ@.

Η πολύχρονη εμπειρία δείχνει πως ο ρόλος που «περπατιέται», έχει τις περισσότερες φορές θεαματικές ομοιότητες με την πραγματικότητα, πράγμα που επιδρά σε βάθος. Για το Walk (σου) μπορεί να περπατηθεί αυτός ο «ρόλος», που (σου) προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για μια βαθύτερη κατανόηση, απελευθέρωση, μεταμόρφωση και εξέλιξη.

Μπορούν να περπατηθούν πάρα πολλά θέματα:

 • Εγώ @ ίδι@
 • Η Ψυχή μου
 • Η προσωπικότητα μου
 • Μεμονωμένες πλευρές μου
 • Το παιδί μέσα μου
 • Το τυφλό μου σημείο
 • Η αυτοεκτίμησή μου
 • Η σεξουαλικότητά μου
 • Η αντίστασή μου
 • @ σαμποτέρ μέσα μου κτλ.

Ειδικά θέματα

 • Ασθένειες και συμπτώματα
 • Ζωντανά και κατοικίδια κτλ.

Τα συναισθήματα μου

 • Ο φόβος μου
 • Ο θυμός μου
 • Η θλίψη μου
 • Η χαρά μου για ζωή
 • Η Αγάπη μου κτλ.

Άτομα και σχέσεις

 • @ Σύντροφ@ μου
 • Το παιδί – τα παιδιά μου
 • Ένα άτομο με το οποίο υπάρχει σύγκρουση
 • Το περιβάλλον και οι συνθήκες

Το επ – άγγελμά μου

 • Το εργασιακό μου περιβάλλον
 • Οι εργασιακές μου σχέσεις
 • Το κάλεσμά μου
 • Η επιτυχία μου
 • Το ανεξερεύνητο δυναμικό μου
 • Tο ανεκδήλωτο δυναμικό μου κτλ.

Εργασιακά και Δημιουργικά Project

 • Η επιχείρησή μου, το έργο μου, η εργασία μου, η σκηνοθεσία μου, το κείμενό μου, το βιβλίο που γράφω – που είναι να γράψω, τα τραγούδια μου – οι στίχοι μου κτλ.
Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες!

Σε ποι@ απευθύνεται το Walking In Your Shoes®

Το Walking In Your Shoes® απευθύνεται στ@ καθε@ που θέλει να εμβαθύνει στο προσωπικό του μονοπάτι. Που θέλει να κατανοήσει σε βάθος τις ρίζες, τις δυναμικές, τις Συστημικές Τάξεις και εμπλοκές της Ζωής τ@. Που ζητά να τ@ φανερωθούν επιγνώσεις και να ενεργοποιηθούν λύσεις – ένα βήμα τη φορά – σε όλους τους τομείς της Ζωής τ@, για μια Ζωή εναρμονισμένη με το μονοπάτι και τον προορισμό τ@ και στην οποία συναινεί και τη χαίρεται ολοένα και περισσότερο.

Επίσης απευθύνεται:

Σε Θεραπευτ(ρι)ες, Εμψυχωτ(ρι)ες, Συμβούλους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εκπαιδευτικούς, Λειτουργούς στο χώρο της Υγείας, Λειτουργούς που υποστηρίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες: ασθενείς, ανθρώπους τρίτης ηλικίας κ.α.

Σε Καλλιτέχν(ιδ)ες, Συγγραφείς, Ηθοποιούς, Σκηνοθέτ(ρι)ες, Ερμηνευτ(ρι)ες, Στιχουργούς και Δημιουργούς που θέλουν να φτάσουν με τη δημιουργικότητά τους σε βαθύτερα βιωματικά επίπεδα.

Σε κάθε Λειτουργό που θέλει να αποκτήσει ένα βαθύτερο επίπεδο Ενσυναίσθησης και να εμπλουτίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει με μία βιωματική εμπειρία, η οποία επιδρά σε βαθύτερα επίπεδα της Ψυχής τ@ θεραπευόμεν@.

Σε Επιχειρηματίες που επιθυμούν να μεταβούν σε μία ενσυνείδητη Επιχειρηματικότητα, να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις αρχές της στην Επιχείρησή τους.

Το Walking In Your Shoes® μπορεί να εφαρμοστεί είτε αυτόνομα είτε συνοδευτικά με άλλες δημιουργικές και θεραπευτικές μεθόδους

* Το Σύμβολο @ χρησιμοποιείται σύμφωνα με το πνεύμα του Walking In Your Shoes® και συμπεριλαμβάνει όλα τα πλάσματα – κάθε φύλου, ταυτότητας και προσανατολισμού