Ελληνικό Ινστιτούτο wiys
Ο δρόμος είναι η ζωή

Το ελληνικό Ινστιτούτο Walking In Your Shoes® είναι η επίσημη εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου και ο τοπικός κεντρικός φορέας της μεθόδου στη χώρα. Φροντίζει, ώστε να τηρούνται και να διασφαλίζονται η ποιότητα, ο επαγγελματισμός, η εμπιστοσύνη, η ευλάβεια και κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου. Είναι ο κεντρικός φορέας πληροφοριών και ενημέρωσης, όπου μπορεί κανείς να βρει τις εκδηλώσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, όπου υπάρχουν καταχωρημένοι οι πιστοποιημέν@ συντονιστ(ρι)ες και όπου οι ενδιαφερόμεν@ και οι συμμετέχ@ μπορούν να ανατρέξουν και να βρουν εύκολα πληροφορίες. Καθήκον του είναι να κάνει ευρέως γνωστή τη μέθοδο και την εφαρμογή της, η δικτύωση των συντονιστ(ρι)ών που την εξασκούν, η εμβάθυνση και η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών, η εξέλιξή της καθώς και η υποστήριξη μέσα από ένα τηλεφωνικό κέντρο. Τέλος φροντίζει για τυχόν καταγγελίες, που γίνονται για συντονιστ(ρι)ες.

Γιώργος Νάσσιος
Επίσημος Εκπρόσωπος Ελλάδος
Ελληνικό Ινστιτούτο Walking In Your Shoes®
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 6979 22 33 29

(για άμεση ανταπόκριση προτείνονται οι εφαρμογές WhatsApp/Viber)