Εκπαίδευση wiys
Πιστοποιημένη Εκπαίδευση

Με φυσική παρουσία στην Αθήνα
Και διαδικτυακά από όλη την Ελλάδα και τον Κόσμο
Στην ελληνική γλώσσα

• Θέλεις να ξεκινήσεις ένα μοναδικό Ταξίδι αυτοανακάλυψης και αυτογνωσίας;
• Να βιώσεις ένα υπέροχο οδοιπορικό στις αρχέγονες, συμπαντικές νομοτέλειες;
• Να εκπαιδευτείς σε μια μέθοδο που μπορεί να σου ανοίξει νέα πεδία στη Ζωή και στο επ – άγγελμα σου;
• Να αναγνωρίζεις τα μηνύματα που σου προσφέρει το σώμα σου αλλά και τα άλλα σώματα;
• Να υποστηρίζεις τη διαδικασία θεραπείας τραυμάτων;
• Να εμβαθύνεις στην ενσυναίσθηση;
• Να εμπιστεύεσαι τη διαίσθηση σου και την ενέργεια;
• Να εμβαθύνεις στις συστημικές τάξεις της αγάπης;
• Να αναγνωρίσεις, να σπάσεις και να μεταμορφώσεις παλιές πεποιθήσεις, παλιά πρότυπα, συνήθειες και τρόπους που πια δεν (σε) ωφελούν;
• Να διευρύνεις και να ενισχύσεις τη δημιουργικότητά σου;
• Να φέρεις αυτά που ήδη έχεις, είσαι και κάνεις σε ένα νέο, επόμενο επίπεδο;
• Να κάνεις το επόμενο βήμα σου;
• Να ακολουθήσεις μια νέα κατεύθυνση στην πορεία σου, την υγεία σου, τη Ζωή σου, το επ-άγγελμα σου και το άνθισμα σου;
• Να γίνεις πιστοποιημέν@ συντονστ@ Walking In Your Shoes®;
• Να προσφέρεις το Walking In Your Shoes®, είτε αυτόνομα σε ομάδες και σε ατομικές συνεδρίες σου, είτε συνοδευτικά με την υπάρχουσα εργασία- μέθοδο σου;

Η Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Walking In Your Shoes® (WIYS)

Η Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Walking In Your Shoes® δεν είναι απλώς μία σε βάθος εκπαίδευση, που συνδυάζει τη θεωρητική προσέγγιση και κυρίως την πρακτική εμπειρία στο περπάτημα (Walking), το συντονισμό και την παρατήρηση. Είναι ένα οδοιπορικό. Ένα ταξίδι. Προς τα μέσα. Προς τα βαθύτερα επίπεδα της Ζωής. Προς τις συμπαντικές δυνάμεις και νομοτέλειες. Και προς την εκδήλωσή τους. Στον κόσμο μας και στη ζωή μας. Η πύλη μας γι’ αυτό είναι το σώμα μας. Οι αισθήσεις και διαισθήσεις μας.

Η εντατική εμπειρία στην εξάσκηση και στον συντονισμό του WIYS® δημιουργεί ένα ισχυρό θεμέλιο σε αυτή την πολύ ευαίσθητη διαπροσωπική διαδικασία, ώστε να μπορείς να την προσφέρεις, υπεύθυνα και με ευλάβεια, στους ανθρώπους που θα σε εμπιστευτούν· Σε δικά σου εργαστήρια και σε ατομικές συνεδρίες ή συνοδευτικά με τη δική σου εργασία – μέθοδο. Στο διάστημα του ενός έτους που διαρκεί η βασική εκπαίδευση αξιοποιείς και επωφελείσαι προσωπικά σε πολλά επίπεδα από τα Walks που γίνονται για προσωπικά σου αιτήματα και από την συμμετοχή σου ως περπατητ@ αλλά και από την παρακολούθηση των Walks που γίνονται για τα άλλα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας και προσκεκλημέν@.

Στο οδοιπορικό μας αυτό θα εργαστούμε, θα εξασκηθούμε και θα εμβαθύνουμε:

– Στην ιστορία και την εξέλιξη καθώς και στις θεωρητικές αρχές του Walking In Your Shoes®
– Στη δύναμη και την αξία της πρόθεσης
– Στους διάφορους τύπους των Walks:

* Ατομικό – Ένας, μία, ένα περπατητ@
* Διπλό Walk – Δύο Περπατητ@
* Τυφλό Walk – Δεν γνωρίζουμε το αίτημα/θέμα
* Συστημικό Walk – Εμπλουτισμένο με τις αρχές και λύσεις της συστημικής αναπαράστασης
* Ατομική συνεδρία WIYS® – @ συντονιστ@ είναι και περπατητ@
* Αρχετυπικό Walk
* Walk συμπτωμάτων και α-σθενειών
* Walk επιλογών
* Walk προτύπων
* Walk σύντομης χρονικής διάρκειας
* Walk εννοιών: ο ανώτερος εαυτός μου, η αυθεντικότητα μου, η ασφάλεια – ανασφάλεια μου, τα τυφλά σημεία μου, η επιτυχία μου ή η απουσία της, η αντίσταση μου, ο σκοπός της Ζωής μου κτλ.
* Walk του ίδιου ρόλου με πολλαπλά περπατήματα
* Walk με εστίαση στα τραύματα (νέο)

– Στο μορφογενετικό πεδίο. Στο πεδίο όπου εμπεριέχονται όλες οι πληροφορίες
– Στην αντίληψη και ανάγνωση της ενέργειας
– Στην ανάγνωση και την ερμηνεία των αισθήσεων και των διαισθήσεων
– Στην εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που αναδύονται και φανερώνονται
– Στις τάξεις της Αγάπης και τις τάξεις της βοήθειας, όπως μας τις πρόσφερε
ο Bert Hellinger (όσο μας επιτρέπεται χρονικά)
– Στα αρχέτυπα
– Στις δυναμικές που διέπουν τους διάφορους τομείς. Ατομικές και συλλογικές
– Στις σκιές, τις αντιστάσεις και τις προκλήσεις που συναντάμε στο οδοιπορικό μας
– Στις «προκλήσεις» στα περπατήματα και στις συνεργασίες
– Στα δώρα της πορεία μας
– Στα δώρα και τις λύσεις που μπορείς να προσφέρεις

Στο διάστημα αυτό του ενός έτους:

– Θα γνωρίσεις τις βασικές αρχές και διαδικασίες του Walking In Your Shoes®
– Θα μάθεις να εμπιστεύεσαι την διαίσθηση και την ενεργειακή αντίληψη σου
– Θα μάθεις να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου ως συντονιστ@
– Θα συντονίσεις Walks διάφορων τύπων
– Θα περπατήσεις προσωπικά σου αιτήματα/θέματα
– Θα ανακαλύψεις τον δικό σου προσωπικό, μοναδικό τρόπο εργασίας με αυτή τη μέθοδο
– Θα μάθεις πώς να συνοδεύεις τον άνθρωπο και την ψυχή που έρχεται σ’ εσένα με το αίτημά της
– Θα γνωρίσεις και θα εξασκηθείς πρακτικά στις αρχές της ομαδικής εργασίας
– Θα συστήσεις τη δική σου ομάδα πρακτικής και εξάσκησης μεταξύ των διημέρων της εκπαίδευσης
– Θα λάβεις όλο το έντυπο υλικό της εκπαίδευσης

Κάθε σύστημα – μέθοδος είναι ένας ζωντανός, παλλόμενος οργανισμός, που εξελίσσεται μαζί με τη Ζωή. Το οδοιπορικό μας αυτό θα προσφέρει σε όλους μας πολλές, νέες επιγνώσεις.

Σε ποι@ απευθύνεται και ποιες μεθόδους – πορείες μπορεί να συνοδεύσει -συμπληρώσει:

• Σε θεραπευτ@ – συμβούλους ψυχικής και σωματικής υγείας
• Εναλλακτικ@ θεραπευτ@
• Κοινωνικούς Λειτουργούς
• Λειτουργούς στο χώρο της Υγείας
• Λειτουργούς που υποστηρίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες, ασθενείς, ανθρώπους τρίτης ηλικίας κ.τ.λ.
• Σε Εκπαιδευτικούς
• Σε Καλλιτέχν@: Συγγραφείς, Ηθοποιούς, Σκηνοθέτ@, Ερμηνευτ@ κ.τ.λ.
• Σε άτομα που θέλουν να εμβαθύνουν στον προσωπικό τους δρόμο
• Σε coaches, επόπτ@, άτομα σε θέσεις ευθύνης
• Σε όσ@ αναγνωρίζουν πως έφτασε ο καιρός για το επόμενο βήμα
Ατομικά και συλλογικά.

Η Δομή της Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης Walking In Your Shoes®

Η Συμμετοχή σου στην Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Συντονιστών Walking In Your Shoes® προϋποθέτει τα εξής:

– Είτε την προηγούμενη συμμετοχή σου σε ένα τουλάχιστον βιωματικό εργαστήρι WIYS®

– Είτε μια ατομική συνεδρία – συνέντευξη, όπου θα οριστεί η πρόθεση και ετοιμότητα σου γι’ αυτό το οδοιπορικό.

Οι Ημερομηνίες της Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης WIYS® είναι:

9 & 10 Μαρτίου 2024

18 & 19 Μαΐου 2024

21 & 22 Σεπτεμβρίου 2024

9 & 10 Νοεμβρίου 2024

25 & 26 Ιανουαρίου 2025

8 & 9 Μαρτίου 2025

Κατά τη διάρκεια της Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης Walking In Your Shoes® καλείσαι:

– Να συμμετέχεις κατά τουλάχιστον 90% στη διαδικασία με την παρουσία σου
– Η φυσική παρουσία σου να υπερισχύει, αν γίνεται, της διαδικτυακής
– Να δημιουργήσεις μια ομάδα πρακτικής (με τα@ συνοδοιπόροι@, συνεκπαιδευόμεν@, φίλ@, θεραπευόμεν@), όπου θα εξασκείσαι – στο διάστημα μεταξύ των εκπαιδευτικών διημέρων – στο συντονισμό Walking
– Να καταγράφεις τα Walks που συντονίζεις και να τα καταθέτεις έγκαιρα στον εκπαιδευτή

Επίσης μπορείς, για ακόμα πιο εντατική εξάσκηση και εμβάθυνση, να συμμετέχεις στα βιωματικά εργαστήρια με ειδική τιμή

Μετά την επιτυχή αποφοίτησή σου:

– Σου παρέχεται διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση εκπαίδευσης Walking In Your Shoes® και η άδεια να χρησιμοποιείς επίσημα τα λογότυπα και το υλικό του
– Η επιτυχής αποφοίτησή σου από την Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Walking In Your Shoes® σε καθιστά επίσημ@ συντονιστ@ WIYS®, αναγνωρισμέν@ από το Ινστιτούτο WIYS® των Η.Π.Α., το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο WIYS® και το Ελληνικό Ινστιτούτο Walking In Your Shoes® και σου παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρεις βιωματικά εργαστήρια και ατομικές συνεδρίες και να συντονίζεις ομάδες εξάσκησης και εμβάθυνσης σε όλο τον κόσμο
– Υπογράφεις την δέσμευσή σου, όσων αφορά τον κώδικα δεοντολογίας του Walking In Your Shoes®, που διασφαλίζει την υπεύθυνη, συνειδητή, την ευλαβική και ποιοτική εφαρμογή της μεθόδου
– Δεσμεύεσαι να συμμετέχεις σε εποπτείες και μετεκπαιδεύσεις, όπου επαναπροσδιορίζεις τη θέση σου στη διαδικασία, ενημερώνεσαι ενεργειακά, συντονίζοντας Walks – και όπου προσφέρονται, ανταλλάσσονται οι νέες επιγνώσεις που – εν τω μεταξύ – φανερώθηκαν
– Έχεις τη δυνατότητα να γίνεις επίσημο μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Walking In Your Shoes®.

Υπάρχουν δύο είδη Συνδρομής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο:

1. Η παθητική Συνδρομή που σου προσφέρει τη δυνατότητα έχεις εκπτώσεις στις υπηρεσίες που προσφέρονται καθώς και να έχεις πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, στο ηλεκτρονικό περιοδικό και να ενημερώνεσαι για τις δραστηριότητες.

2. Η ενεργητική Συνδρομή που εκτός από τα προνόμια της απλής Συνδρομής, σου προσφέρει επιπλέον προνόμια, όπως έναν αρχικό αριθμό επικοινωνιακού υλικού και έκπτωση σε όλες τις εκδηλώσεις Walking In Your Shoes® (στα βιωματικά εργαστήρια, στις εποπτείες, στις μετεκπαιδεύσεις και στις βιωματικές εβδομάδες).

Εξαιρείται η εκπαίδευση για εκπαιδευτ@, η οποία δεν έχει έκπτωση. 

Ώρες:
Σάββατο & Κυριακή 10:00-18:00

Χώρος:
Hera Hotel, Φαλήρου 9, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες, τυχόν απορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινώνησε μαζί μου:
George Nassios